مرکز دانلود

دانلود جدول خیز و شیب تیرهای مهم مناسب برای کنکور ارشد


یک جدول از تیرهای مهم را داریم که در آن خیز و شیب هرکدام به تناسب شرایط بارگذاری و شرایط تکیه گاهی بدست آمده و آورده شده است.

لینک دانلود
| تعداد بازدید: 86 | نظرات ( 0 نظر )