مرکز دانلود

دانلود جزوه اجزاء محدود – دکتر صدرنژاد- دانشگاه خواجه نصیر 

تحلیل خرپاهای دو و سه بعدی قسمت ۱
تحلیل خرپاهای دو و سه بعدی قسمت ۲
تحلیل مسائل دو بعدی
تحلیل مسائل اجسام با تقارن محوری
تحلیل سازه ها به روش اجزا محدود قسمت ۱
تحلیل سازه ها به روش اجزا محدود قسمت ۲
تحلیل سازه های یک بعدی به روش اجزا محدود

لینک دانلود
| تعداد بازدید: 85 | نظرات ( 0 نظر )