مرکز دانلود

معاد جسمانییکی از موضوعاتی که پیرامون معاد مطرح است ،جسمانی یا روحانی بودن آن است.بطور عمده معتقدین به معاد به سه دسته تقسیم می شوند.
کتاب معاد جسمانی به بررسی و تحلیل معاد جسمانی از دیدگاه قرآن کریم و اندیشه های بشری می پردازد.

تالیف:آیت الله نکونام

 

لینک دانلود
| تعداد بازدید: 502 | نظرات ( 1 نظر )