مرکز دانلود

تغذیه ورزشکارانمنبع مطلب: کتاب آرایش- راز زیبایی- جوانی


تحقیقاتی که در یکی از دانشگاههای استرالیا انجام گرفته استنشان داده که گلیسرول موجب افزایشمیزان مقاومتدر مقابل گرما در ورزشکاران
(دوندگان) می شود. دو ساعتقبل از آغاز مسابقه دوو میدانی محلولی قندی که حاوی 1,2 گرم گلیسرول به ازای هر کیلوگرم وزن ورزشکاران بود به آنها خورانده
شد دوندگانی که از محلول حاوی گلیسرول استفاده کردند موفق شدند چند مایل آخر را با سرعت بیشتری نسبت به آنهایی که از محلول قندی استفاده نکرده بودند
بدوند. این اگر چه به اندازه آنهایی که از محلول قندی استفاده کردند عرق کردن اما به واسطه کاهش حجم ادرارشان از حجم خون بیشتری برخوردار بودند.
| تعداد بازدید: 70 | نظرات ( 0 نظر )