مرکز دانلود

شمشیر زنی ایرانی
این مقاله به ارائه یک نمای کلی از تکنیک های حمله با شمشیر می پردازد که در واقع مهمترین جزء شمشیرزنی ایرانی به شمار می آید. واژه “شمشیر” یک عبارت کلی است که به تمام گونه های شمشیر، صرف نظر از انحنایشان اطلاق می شود. به لطف سالهای طولانی پژوهش دست نوشته های زیادی بررسی شده اند و فنون گوناگونی بر اساس جنگ افزارهای مختلف طبقه بندی شده اند. این فنون به دسته های حمله ای، دفاعی، تظاهری و ترکیبی تقسیم شده اند. این مقاله تنها به فنون حمله با شمشیر می پردازد.
| تعداد بازدید: 84 | نظرات ( 0 نظر )