مرکز دانلود

مجموعه کتاب های تایپوگرافی – Typography Ebook Collectionایپوگرافی مبتنی بر ارزش‌های گرافیکی مدرن و کارهای چاپی است که در زبان فارسی به حروف نگاری ترجمه شده است. تایپوگرافی در بسیاری از امور هنری مانند طراحی کتاب های کمیک،طراحی گرافیکی،طراحی های مالتی مدیا و … کاربرد دارد .در این مجموعه معتبر ترین و بهترین کتاب های آموزشی تایپوگرافی جمع آوری شده که شامل 35 کتاب آموزشی و صدها صفحه PDF است که راز و رمز یک تایپوگرافی زیبا و طراحی آن را از ابتدا به شما آموزش می دهد.

 

 

لیست کتاب ها:

 

Smashing eBook #6_ Typography – Manuela Muller.pdf
Thinking with Type _ A Critical Guide for Designers, Wrers, Editors, and Students (2nd Edition) – Ellen Lupton.pdf
Type Designs – Albert Fredrick Johnson.pdf
Smashing eBook #6_ Typography – Manuela Muller.mobi
Smashing eBook #6_ Typography – Manuela Muller.epub
Material Texts _ Out of Sorts _ On Typography and Print Culture – Joseph A. Dane.pdf
On Type Designs_ Past and Present – Stanley Morison.pdf
Type Rules! The Designer’s Guide to Professional Typography – Ilene Strizver.pdf
Type Specific_ Designing Custom Fonts for Function and Identity – Charlotte Rivers.pdf
Typography_ Design and Practice – John Lewis.pdf
Typologia_ Studies in Type Design – Fredric W. Goudy.pdf
View of Early Typography Up to About 1600, A – Harry Carter.pdf
Typography Referenced_ A Complete Visual Guide to the Luage, History, and Practice of Typography – Allan Haley.pdf
Typography Basics – David Creamer.pdf
Type _ The Secret History of Letters – Simon Loxley.pdf
Type and Typography_ The Designers Type Book – Ben Rosen.pdf
Mastering Type – Denise Bosler.epub
Letters of Credit_ A View of Type Design – Walter Tracy.pdf
Complete Manual of Typography, Second Edition, The – James Felici.pdf
Computer Arts Collection – Typography – WorldMags.pdf
Computers and Typography 2 – Rosemary Sassoon.pdf
Basics Typography 02 _ Using Type – Michael Harkins.pdf
Basics Typography 01 _ Virtual Typography – Matthias Hilner.pdf
Anatomy of a Typeface – Alexander Lawson.pdf
Art of Typography An Introduction to Typo.Icon.Ography, The – Martin Solomon.pdf
Dictionary of Typography and its Accessory Arts – John Southward.pdf
Early Schools of Typography, The – William Blades.pdf
Handy Book of Artistic Printing _ A Collection of Letteinter’s Devils, and Other Freaks of Fancy – Doug Clouse.pdf
Indie Publishing _ How to Design and Produce Your Own Book – Ellen Lupton.pdf
Lettering and Type _ Creating Letters and Designing Typefaces – Bruce Willen.pdf
Gutenberg Galaxy The Making of Typographic Man, The – Marshall McLuhan.pdf
Fundamentals of Typography, The – Gavin Ambrose & Paul Harris.pdf
Education of a Typographer, The – Steven Heller.pdf
Elements of Typographic Style, The – Robert Bringhurst.pdf
Adobe InDesign In Depth_ Text and Typography – Adobe Systems Incorporated.pdf

 

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم
| تعداد بازدید: 188 | نظرات ( 0 نظر )